Braukšanas apmācība un instruktori.

auto instruktori,instruktori,braukšanas apmācība,auto instruktorsLabi instruktori ir viens no galvenajiem faktoriem, lai veiksmīgi tiktu nokārtoti eksāmeni. Instruktora izvēle, iespējams, ir daudz svarīgāka nekā atbilstošas autoskolas atrašana. Pats izvēles process ir samērā līdzīgs autoskolas izvēlei, taču ir vismaz viena būtiska atšķirība – instruktoru ir ļoti viegli nomainīt. Apmācāmais drīkst brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus autoskolas teorētiskās apmācības nodarbību laika apgūt braukšanas prasmi. Latvijas likumdošana neparedz nekādus ierobežojumus braukšanas instruktora izvēlē un autoskolas nav tiesīgas pieprasīt maksu, ja neapmierina savas autoskolas piedāvātie auto instruktori vai gribi nomainīt izvēlēto instruktoru pret citu. Tādējādi apmācāmajam nav jābaidās, ka neatrodot kopīgu valodu ar pirmo instruktoru, viņš turpmākos mēnešus mācīsies braukt pie neprofesionāla vai vienkārši nepatīkama instruktora. Ir daudzi jaunie autovadītāji, kuri apmācību laikā brauc ar vairākiem instruktoriem.

Ar konkrētām autoskolām piesaistītiem instruktoriem nekādi līgumi parasti nav jāslēdz, kursants vienkārši dodas uz braukšanas nodarbību, samaksā un brauc. Gadījumā, ja izvēlētais instruktors tomēr vēlas parakstīt līgumu, parūpējies, lai līgumā tiktu ievērotas abu pušu intereses, t.sk. tavas tiesības atteikt braucienu vismaz 24h iepriekš, netiktu paredzētas soda sankcijas par izkrišanu braukšanas eksāmenā. Tāpat līgumā nedrīkst būt ietverti punkti, kas apmācāmajam uzliek materiālu vai tiesisku atbildību par iespējamajiem auto bojājumiem vai radītām sekām (mācību procesā pats instruktors ir auto vadītājs), nosaka konkrētu mācību stundu daudzumu (likumā noteiktais minimums ir 14 mācību stundas), ko kursants apņemas mācīties pie braukšanas instruktora. Pirms sāc apmācību, palūdz uzrādīt instruktoram savu apliecību. Ir gadījumi, kad par uzdodas persona bez attiecīgām pilnvarām – indivīds, kas ir parasts vadītājs, bet nav auto instruktors.

Sākotnējā braukšanas apmācība notiek norobežotos laukumos vai autodromos, bet tikai tad, kad kursants ir sasniedzis atbilstošu braukšanas prasmju līmeni, braukšana notiek ceļu satiksmē. Par nodarbību laiku un vietu ar instruktoru jāvienojas individuāli. Teorētisko nodarbību laikā auto instruktori mācību procesa laikā lieto satiksmes noteikumu rokasgrāmatas, testu materiālus, maketus un modeļus, ar kuriem imitēt iespējamās satiksmes situācijas, kā arī aprīkojumu mācību materiālu demonstrēšanai, piemēram, kodoskopu, video projektoru, tāfeli, kā arī dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu. Praktiskajām braukšanas nodarbībām tiek izmantots dažādu veidu auto transports, piemēram, vieglās automašīnas, motocikli un kravas automašīnas. Kad sākusies braukšanas apmācība, instruktors iepazīstina kursantu ar konkrētā transportlīdzekļa uzbūves īpatnībām, paskaidro un parāda, kā rīkoties ar aizdedzi, pedāļiem, gaismu slēdžiem. Instruktors arīdzan pārbauda, kā apmācāmais ir apguvis transportlīdzekļa vadīšanas principus, un kopā ar apmācāmo dodas mācību braucienā. Šīs nodarbības notiek ar speciāli aprīkotiem mācību transportlīdzekļiem, kuros, nepieciešamības gadījumā izmantojot papildu automašīnas vadīšanas sistēmas (papildu bremžu un sajūga pedāļus), instruktori var daļēji pārņemt auto vadīšanu, piemēram, to apstādinot vai samazinot braukšanas ātrumu.

Braukšanas nodarbības tiek fiksētas apmācības kartē. Braukšanas apmācības karti tiesīgi parakstīt un uzlikt zīmogu par vadīšanas apmācības pabeigšanu, ir pilnīgi visi auto instruktori, kuriem ir licence. Savukārt CSDD, kur tiek pieņemts arī valsts braukšanas eksāmens, strādā auto instruktori, kuri ir īpaši apmācīti ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un braukšanas iemaņu praktiskā pārbaudē – viņi novērtē topošo auto vadītāju teorētiskās un praktiskās auto vadīšanas prasmes, akceptē vai noraida viņu gatavību iegūt auto vadīšanas tiesības.