Kā radusies nauda?

aizdevumiNauda ir ekonomiskās attīstības galvenais faktors, priekšmets, ar kura palīdzību var noteikt preču un pakalpojumu vērtību. Mūsdienās naudu izdod valdība vai šim mērķim paredzēta finanšu iestāde, piemēram, banka. 

Naudai, tāpat kā visam citam, ir sava vēsture. Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, kā radusies nauda? Par to lasiet raksta turpinājumā!

Pirmsākumi – spēks un zagšana

Pirms daudziem gadsimtiem vienīgais veids, kā iegūt vēlamo, bija spēks un zagšana, taču par to cilvēkus cietsirdīgi sodīja. Cilvēki noziegumu uzskatīja par pašsaprotamu rīcību, jo bija gatavi darīt visu nepieciešamo, lai iegūtu to, ko vēlas. Ar laiku nāca apziņa, ka šāda rīcība nav pareiza, tādēļ bija jāatrod pienācīga un visus apmierinoša alternatīva.

Bartera darījumi un naudas sākums

Laika gaidā cilvēki vienojās, ka visu nepieciešamo iegūs apmaiņas ceļā – viņu starpā notika bartera darījumi. To darīja visas tautas, kurās attīstījās lauksaimniecība vai kāda cita veida rūpniecība. Piemēram, kareivīgie vikingi mainīja savus vairogus pret ūdru ādām, taču feniķieši mainīja ciedru pret Ēģiptes papirusu. 

Dienvidamerikā un Okeānijas salās jau toreiz radās pirmā nauda jeb pērles un gliemežvāki, Jaunzēlandē tie bija akmeņi, kuru vidū bija izurbts caurums. Par spīti visam, ar laiku kļuva skaidrs, ka arī bartera darījumi nespēj apmierināt abu pušu intereses.

‘’Barteris’’ kļūst neparocīgs

Arī tiešā preces apmaiņa nespēja apmierināt visas ieinteresētās puses, tāpēc vēl pēc laika radās jauns, kopējs un universāls apmaiņas produkts – graudi un lopi. Tie kļuva par tā laika naudu. 

Tolaik parādījās vārdi, kuri ir saglabājušies līdz pat mūsdienām, piemēram, vārds “kapitāls” ir cēlies no latīņu vārda “capitale”. Tā tiek apzimēts ne tikai tas, ko ar šo vārdu saprotam mūsdienās, bet arī lopi.

Cilvēki sāk izmantot reālu naudu

Arī graudu un lopu nomināla apgrozība visus neapmierināja, un tā tiešām bija ļoti neērta un neparocīga sistēma, jo šī “nauda” bija atkarīga no laika apstākļiem un ražas, kā arī no lopu skaita. Nācās nepārtraukti pārnēsāt lielu nominālu daudzumu, tādēļ pakāpeniski šāds preču apmaiņas veids sāka izzust un pamazām sākās metāla naudas attīstīšanās. 

Metāla nauda bija pieejama, ērti pārnēsājama un atbilstoša norēķiniem – to varēja ērti saskaitīt un viegli apgrozīt. Protams pastāv dažādas afrikāņu ciltis, kuras pat līdz divdesmitajam gadsimtam iztika bez naudas, jo viņu starpā joprojām darbojās bartera darījumi.

Naudas rašanās process bijis sarežģīts, jo attīstības procesā visu laiku bija kāds, kurš bija neapmierināts. Agrāk cilvēku iespējas rīkoties ar naudu bija ierobežotas daudz vairāk, tiem netika piedāvāts, piemēram, tāds pakalpojums kā patēriņa kredīts (šeit). Jāapzinās, ka mūsdienu iespējas ir daudz plašākas un arī risks ir daudz lielāks, tādēļ esiet apzinīgi un kontrolējiet savas finanses!