Labākā KASKO apdrošināšana.

kasko apdrošināšanaKASKO apdrošināšana noteikti ir brīvprātīga, kas būtu galvenā atšķirība no OCTA polises. Šī polise sedz zaudējumus, kuri veidojušies ne tikai negadījuma vai arī dabas stihijas radītu bojājumu reizēs, bet arī reizēs, ja automašīna var būt nozagta vai arī aplaupīta.

Lai stātos spēkā nozagšanas vai arī aplaupīšanas risks, mašīnai ir jābūt aprīkotai ar apdrošinātāja noteikto pretnozagšanas sistēmu. KASKO sedz arī tos zaudējumus, kuri radušies dabas stihiju, ugunsgrēka rezultātā, ceļu satiksmes negadījumā vai arī kā citādi.

Līzinga auto pieder bankai, līdz tās tiek pilnībā izpirktas no līzinga ņēmēja puses, tāpēc KASKO noteikti ir obligāta prasība. KASKO polise atlīdzina arī tos zaudējumus, kas veidojušies polises personas vainas dēļ.

Cik maksā KASKO polise?

Vairāki faktori ietekmē KASKO polises gala vērtību un arī iegādes gala cenu. Kritērijiem, kas nosaka kasko gala vērtību, var būt atšķirīgi vērtības lielumi pie dažādiem apdrošinātājiem.

Apdrošinātāji polises vērtību un cenu vērtē pēc transporta vecuma, vērtības naudā, markas kā arī modeļa, vadītāja vecuma un braukšanas stāža, kā arī svarīgi vai kasko pircējs ir juridiska vai fiziska persona. Kā arī vērā tiek ņemti riski, pret kuriem tiek apdrošināts transportlīdzeklis, teritorija, kurā kasko darbosies un arī apdrošināšanas vēsture.

Ļoti svarīgs izmaksu noteikšanas faktors noteikti ir pašriska apjoms.

Kas ir pašrisks?

Pašriska lielumu zaudējumu rašanās gadījumā, atlīdzina apdrošināšanas apdrošināšanas polises turētājs. Pašriska summu nosaka apdrošināšanas polises iegādes brīdī, un apdrošināšanas uzņēmums nosegs visus tos radušos zaudējumus, kuri ir novērtēti augstāk par pašriska summu.

Ja pašrisks tiek noteikts simts eur, taču zaudējumi tiek vērtēti 300 eiro apjomā, tad apdrošinātājs segs to zaudējumu daļu, kas ir virs pašriskā noteiktajiem 100 eur. Zaudējumi, kuri tiek vērtēti zem pašriska apmēra, jāsedz apdrošināšanas polises īpašniekam.

Kasko polises gala cena būtiski sadārdzinās, ja netiek noteikts nekāds pašriska apjoms. Pašriska apjoms var būt jebkura noteikta naudas summa, ko polises īpašnieks var atļauties lietot zaudējuma nomaksai.

KASKO kalkulatori

Populārākais taču ērtākais veids, kā pirkt KASKO apdrošināšanas polisi, noteikti ir online. KASKO kalkulatoru piedāvājumi noteikti ir ļoti daudz un e-vides meklētājs nenoliedzami nāks talkā to atrašanai. Noteikti ir iespējams lietot vairākus tiešsaistē atrodamus KASKO apdrošināšanas polises kalkulatorus, kuros ievadot nepieciešamo saturu, ātri ir aprēķināta kasko gala cena.

Pēc apmaksas izdarīšanas, sistēma automātiski apdrošināšanas polisi nosūtīs uz kienta elektroniskā pasta adresi. Kalkulatori sniedz ieskatu visu populārāko apdrošināšanas kompāniju piedāvājumos..